Փոխհարաբերությունների ձևավորում և հաղորդակցություն
Տարիքը՝
Ուսանողների քանակը խմբում՝
Ամսական դասերի քանակը`
Դասընթացի արժեքը` ՀՀԴ