Առ-ցանց ամառային ճամբարներ
Տարիքը՝
Ուսանողների քանակը խմբում՝
Ամսական դասերի քանակը`
Դասընթացի արժեքը` ՀՀԴ