Ռոբոտաշինություն

Ռոբոտաշինության (Robotics) դասընթացներն ուսանողներին աջակցում են՝ ընկալելու գիտությունն ու մաթեմատիկան, և ուսումնասիրել, թե ինչպես համակարգչային ծրագրավորումն ու ռոբոտների նախագծումը կարող են լուծել շրջակա խնդիրները: Ծրագիրն աջակցում է նրանց՝ ուսումնասիրելու գիտություն և տեխնոլոգիա կապն ու ճանաչել ինժեներա-մաթեմատիկական հասկացությունները: Առաջադրանքներ կատարելիս և մարտահրավերները հաղթահարելիս, նրանք նաև քրտնաջան աշխատում են թիմերի ստեղծման հմտությունների զարգացման ուղղությամբ:

Տարիքը՝ 5-16
Ուսանողների քանակը խմբում՝ 5-7
Ամսական դասերի քանակը` 8
Դասընթացի արժեքը` 20000-25000 ՀՀԴ