Թատրոն և կատարողական վարպետություն

Այս դասընթացն օգնում է մասնակիցներին զարգացնել ինքնավստահություն, ստեղծագործական մտածողություն, հանրային խոսակցական հմտություններ, կատարողական վարպետություն, առաջնորդություն և թիմային աշխատանքի հմտություններ: Եզակի և զվարճալի թատրոնի դասարաններն օգնում են նրանց զարգացնելու կարևոր հմտություններ, որոնք հետագայում կօգտագործվեն նպատակին հասնելու և անընդհատ կատարելագործվելու համար:

Տարիքը՝ 6-16
Ուսանողների քանակը խմբում՝ 5-7
Ամսական դասերի քանակը` 8
Դասընթացի արժեքը` 20000 ՀՀԴ